Chateau Žinkovy

Vezměte prosím na vědomí, že správu zámku Žinkovy od května 2019 vykonává společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Na Perštýně 362/2, PSČ 11000, IČO: 27588785. Společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. v současnosti působí jako výhradní zástupce majitele zámku. Veškeré dotazy směřujte prosím na jana.ryznarova@svoboda-williams.com nebo vera.urbanova@svoboda-williams.com.

Pro úplnost sdělujeme, že předchozí správce, společnost CE Brno s.r.o., již nevyřizuje žádné záležitosti týkající se zámku Žinkovy.

 V případě zájmu o prodejní proces zámku Žinkovy se obracejte výhradě na: https://www.svoboda-williams.com/prodej/historicky-objekt/detail/32806-zinkovy.

– – –

Please note the chateau administration and management of all affairs related to Chateau Zinkovy has been taken over by SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., reg. office Praha 1 – Staré Město, Na Perštýně 362/2, PSČ 11000, Id. No. 27588785, in May 2019. SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. is presently acting as the exclusive agent of the castle owner. Please direct all your enquiries to jana.ryznarova@svoboda-williams.com or vera.urbanova@svoboda-williams.com.

For the avoidance of doubt, the previous administrator, company CE Brno s.r.o., no longer manages any issues related to Chateau Zinkovy.

For any enquiries related to the sale process of Chateau Zinkovy, please refer exclusively to: https://www.svoboda-williams.com/prodej/historicky-objekt/detail/32806-zinkovy.

Chateau Zinkovy
Žinkovy 88
ZIP 335 54, Czech repulic, Europe
@: info@chateauzinkovy.com
www.chateauzinkovy.com

Zásady zpracování osobních údajů


GPS: 49°28’43.546″N, 13°30’10.186″E